Digital læring i askerskolen : Sluttrapport fra følgeforskning

NIFU-rapport 2019:27.

Forfattere: Cathrine Tømte; Sabine Wollscheid; Markus M. Bugge; Frida Felicia Vennerød-Diesen.

I perioden 2017–2019 gjennomførte Asker kommune prosjektet «Digital læring i Askerskolen». Satsingen innebar at alle elever fikk hver sin digitale enhet; en Chromebook til bruk i læring og undervisning. Som en del av satsingen iverksatte kommunen også et felles kompetanseløft for alle lærerne. NIFU har vært engasjert av kommunen for å gi svar på om satsingen har bidratt til bedre læring for elevene.

detaljer

Tittel Digital læring i askerskolen : Sluttrapport fra følgeforskning
KategoriRAPPORT
ForfatterCathrine Edelhard Tømte
ForfatterSabine Wollscheid
ForfatterMarkus Bugge
ForfatterFrida Felicia Vennerød-Diesen
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0440-8
issn1892-2597