Hva vet vi om effekten av økt lærertetthet på elevenes læringsutbytte?

NIFU Innsikt 2019:20.

Forfattere: Astrid Marie Jorde Sandsør; Rune Borgan Reiling; Kari Vea Salvanes.

Betydningen av lærertetthet for elevers læringsutbytte et av de mest debatterte forholdene knyttet til ressursbruk i skolen, både i politikk og forskning. NIFU evaluerer norm for lærertetthet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet i perioden 2019–2022. Ny norm for lærertetthet innebærer at gruppestørrelsen i ordinær undervisning skal være 15 elever per lærer på 1.–4. trinn og 20 elever per lærer på 5.–10. trinn. I denne publikasjonen gir vi et innblikk i den eksisterende forskningslitteraturen som beregner effekter av lærertetthet på elevenes læringsutbytte. Disse gir oss viktig innsikt i faktorer som kan bidra til at normen lykkes, både når det gjelder hvordan lærerressursen benyttes og i hvilken grad vi kan forvente at ulike grupper påvirkes

detaljer

Tittel Hva vet vi om effekten av økt lærertetthet på elevenes læringsutbytte?
KategoriBRIEFS
Faglig ansvarligAstrid Marie Jorde Sandsør
Faglig ansvarligRune Borgan Reiling
Faglig ansvarligKari Vea Salvanes
publikasjonsår2019