Betydningen av utdanning fra utlandet for tidlig karriere

NIFU-rapport 2019:32.

Forfattere: Siv-Elisabeth Skjelbred; Kjersti Nesje; Aleksander Å. Madsen; Jannecke Wiers-Jenssen.

Hovedformålet med denne rapporten er å undersøke utdanningskvaliteten samt overgangen fra utdanning til arbeidsliv. Vi sammenligner dem som har studert i utlandet, med dem som har tatt hele graden ved et norsk lærested. Datagrunnlaget for rapporten er Spesialkandidatundersøkelsen 2019; en spørreundersøkelse NIFU gjennomførte i februar 2019. I denne rapporten undersøkes mastere to–fire år etter fullført utdanning, og vi fokuserer på fem brede fagfelt: humanistiske og estetiske fag, samfunnsvitenskapelige fag, økonomisk-administrative fag, naturvitenskapelige og tekniske fag samt utvalgte helsefag

detaljer

Tittel Betydningen av utdanning fra utlandet for tidlig karriere
KategoriRAPPORT
ForfatterSiv-Elisabeth Skjelbred
ForfatterKjersti Nesje
ForfatterAleksander Årnes Madsen
ForfatterJannecke Wiers-Jenssen
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0445-3
issn1892-2597