Forberedt for fag : En undersøkelse av prøveordning med fagopplæring i Kompetansepluss arbeid

NIFU Arbeidsnotat 2019:20.

Forfattere: Asgeir Skålholt; Dorothy Sutherland Olsen.

Dette er NIFUs evaluering av Kompetanse Norges utprøving av fagopplæring i Kompetansepluss arbeid. Kompetansepluss arbeid er et program som har som mål å gi arbeidstakere med lave grunnleggende ferdigheter en mulighet til å øke sin kompetanse. Denne evalueringen gjelder en utvidelse av Kompetanspluss arbeid der det åpnes for å jobbe systematisk mot å oppnå fagbrev gjennom praksiskandidatordningen.

detaljer

Tittel Forberedt for fag : En undersøkelse av prøveordning med fagopplæring i Kompetansepluss arbeid
KategoriArbeidsnotat
ForfatterAsgeir Skålholt
ForfatterDorothy Sutherland Olsen
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0435-4
issn1892-2597