Deltakerundersøkelsen for «Profesjonsfaglig Digital Kompetanse»

NIFU-rapport 2019:21.

Forfattere: Cay Gjerustad; Jørgen Smedsrud; Cathrine Pedersen; Cathrine Tømte.

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Rapporten presenterer resultater fra spørreundersøkelsen Deltakerundersøkelsen 2019 og fra en intervjuundersøkelse rettet mot skoleledere og -eiere. Deltakerundersøkelsen 2019 er rettet mot lærere som har tatt videreutdanning i regi av strategien Kompetanse for kvalitet. Hensikten er å undersøke lærernes opplevelse av videreutdanningen de har tatt. I denne rapporten er fokus på de som har studert Profesjonsfaglig Digital Kompetanse.

detaljer

Tittel Deltakerundersøkelsen for «Profesjonsfaglig Digital Kompetanse»
KategoriRAPPORT
ForfatterCay Gjerustad
ForfatterJørgen Hammer Smedsrud
ForfatterCathrine Pedersen
ForfatterCathrine Edelhard Tømte
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0429-3
issn1892-2597