Å forstå regionale forskjeller i gjennomføring i videregående opplæring

Forfattere: Elisabeth Hovdhaugen; Asgeir Skålholt.

Tidsskrift: Nordic Journal of Comparative and International Education.

Abstract:
Det har lenge vært påvist store fylkesforskjeller i gjennomføring i videregående opplæring i Norge, og for å ta hensyn til dette har det i tidligere studier vært vanlig å kontrollere for ulike individkjennetegn. Denne artikkelens hovedfokus er imidlertid å se på disse regionale forskjellene. Hva betyr konteksten eleven vokser opp i, det vil si hjemsted eller hjemkommune, og hvordan kan det bidra til å forklare fylkesvise variasjoner i fullføring? Fylkesforskjellene i gjennomføring reduseres om man kontrollerer for ulike typer kjennetegn på individ- og stedsnivå, og dette gjelder spesielt for studieforberedende utdanningsprogrammer. For yrkesfaglige programmer gjenstår derimot noen forskjeller om man kontrollerer for individkjennetegn, men disse forskjellene kan delvis forklares av kontekst, slik som hjemkommunens utdanningsnivå, ledighet, næringsstruktur og sentralitet. Vi finner at ulike aspekter ved hjemkommunen ser ut til å påvirke ulike utdanningsprogrammer ulikt, ved at høyt utdanningsnivå øker sjansen for å fullføre studiespesialisering eller helse- og sosialfag, mens for eksempel det å komme fra en ikke-sentral kommune er positivt for gjennomføring i bygg og anleggsfag eller teknikk og industriell produksjon.

detaljer

Tittel Å forstå regionale forskjeller i gjennomføring i videregående opplæring
KategoriARTIKKEL
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
ForfatterAsgeir Skålholt
publikasjonsår2019
issn2535-4051