System for monitorering av forskerrekruttering : Dokumentasjon av, og resultater fra, et pilotprosjekt

NIFU Arbeidsnotat 2019:14.

Forfattere: Hebe Gunnes; Helge Nome  Næsheim; Ole Wiig; Tore Sandven.

Dette arbeidsnotatet dokumenterer arbeidet med pilotstudien av forskerrekrutteringsmonitoren, som er et samarbeid mellom NIFU og SSB, og med NSD som dataleverandør. Fokuset er på metode og prosess, men vi presenterer også noen resultater. Arbeidet med å etablere en forskerrekrutteringsmonitor er en del av FoU-statistikkavtalen som NIFU og SSB har med Forskningsrådet. Vi har i pilotstudien tatt for oss personer som har inngått doktorgradsavtaler i årene 2008, 2011 og 2012. Hovedformålet med pilotstudien har vært å teste grunnlagsdata, med mål om å sikre best mulig datakvalitet, samt utarbeide rutiner for en fullskala rekrutteringsmonitor.

detaljer

Tittel System for monitorering av forskerrekruttering : Dokumentasjon av, og resultater fra, et pilotprosjekt
KategoriArbeidsnotat
ForfatterHebe Gunnes
ForfatterHelge Næsheim
ForfatterOle Wiig
ForfatterTore Vang Sandven
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0414-9
issn1894-8200