Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015-2019

Dette er sluttrapport i evalueringen av den nasjonale rektorutdanningen i perioden fra 2015 til 2019. I rapporten følger vi opp mange av de samme resultatene fra de to delrapportene fra 2017 og 2018, særlig deltagerundersøkelsen som hvert kull har mottatt ved starten og i etterkant av utdanningen. Den kvantitative undersøkelsen inkluderer også kontrollutvalg. Den kvalitative undersøkelsen omfatter et utvalg case-skoler med tre besøk over tid og analyser av intervjudata samlet inn fra skoleledere, lærere og skoleeiere. I tillegg har vi gjennomført intervjuer med to av tilbyderne, og samlet inn skriftlige sluttoppgaver fra et utvalg deltakere.

detaljer

Tittel Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015-2019
KategoriRAPPORT
ForfatterPer O Aamodt
ForfatterIngunn Dahler Hybertsen
ForfatterTrude Røsdal
ForfatterBjørn Stensaker
ForfatterJoakim Caspersen
ForfatterRoger Andre Federici
publikasjonsår2019
isbn978-82-7570-604-9