Systematisk arbeid med psykisk helse: Spredning, bruk og implementering av eksterne skoleprogram

NIFU-rapport 2019:25.

Forfattere: Cay Gjerustad; Jørgen Smedsrud;  Roger André Federici.

På oppdrag fra Helsedirektoratet har NIFU gjennomført en forskningsbasert evaluering av implementering og bruk av programmer som får støtte fra tilskuddsordningen Psykisk helse i skolen. Hovedformålet med evalueringen var å kartlegge spredningen til programmene som inngår i ordningen, innhente skoleeieres og skolers erfaringer og vurderinger av programmenes rolle i det systematiske arbeidet med elevenes psykiske helse, samt vurdere hvilken rolle stat og programtilbydere bør ha i å støtte kommunenes arbeid med dette.

detaljer

Tittel Systematisk arbeid med psykisk helse: Spredning, bruk og implementering av eksterne skoleprogram
KategoriRAPPORT
ForfatterCay Gjerustad
ForfatterJørgen Hammer Smedsrud
ForfatterRoger Andre Federici
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0438-5
issn1892-2597