Spørsmål til Skole-Norge : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere høsten 2019

NIFU-rapport 2020:1.

Forfattere: Kristin Rogde; Roger André Federici; Cathrine Pedersen;  Sabine Wollscheid.

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har en treårig rammeavtale for 2017–2019 med Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre halvårlige spørreundersøkelser rettet mot skoler og skoleeiere. Undersøkelsene er kjent som Utdanningsdirektoratets spørringer. Temaene for de enkelte undersøkelsene avtales fra gang til gang og skal dekke Utdanningsdirektoratets kunnskapsbehov til enhver tid. Resultatene fra undersøkelsene offentliggjøres i NIFUs ordinære rapportserie og foreligger nedlastbare i PDF-format på Utdanningsdirektoratets og NIFUs hjemmesider.

detaljer

Tittel Spørsmål til Skole-Norge : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere høsten 2019
KategoriRAPPORT
ForfatterKristin Rogde
ForfatterRoger Andre Federici
ForfatterCathrine Pedersen
ForfatterSabine Wollscheid
publikasjonsår2020
isbn978-82-327-0447-7
issn1892-2597