FoU-ressurser i universitets- og høgskolesektoren : 1997–2017

NIFU-rapport 2019:29.

Forfattere: Mona Nedberg Østby;  Ekaterina Denisova;  Hebe Gunnes;  Bjørn Magne Olsen; Gunnar Sivertsen; Kaja Wendt.

Rapporten gir en oversikt over ressurser til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i universitets- og høgskolesektoren. Den er basert på data fra NIFUs FoU-statistikk helt tilbake til 1963, med hovedvekt på perioden 1997–2017, samt noen hovedtall for 2018. Rapporten presenterer sentrale utviklingstrekk ved universitetenes og høgskolenes FoU-aktiviteter når det gjelder finansieringskilder, fagområder, forskningsarter og tematiske områder. FoU i helseforetakene fremstilles samlet med data tilbake til 2007. Rapporten gir også oversikt over utviklingen i stillingstyper og kjønnsbalanse. Et eget kapittel er viet sektorens vitenskapelige publisering og viser utviklingstrekk og forskjeller mellom institusjoner, fagområder og omfanget av samarbeid og internasjonalisering.

detaljer

Tittel FoU-ressurser i universitets- og høgskolesektoren : 1997–2017
KategoriRAPPORT
ForfatterMona Nedberg Østby
ForfatterEkaterina Denisova
ForfatterHebe Gunnes
ForfatterBjørn Magne Olsen
ForfatterGunnar Sivertsen
ForfatterKaja Kathrine Wendt
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0442-2
issn1892-2597