En forskningsbasert følgeevaluering av Høgskulen på Vestlandet : Sluttrapport

NIFU-rapport 2020:7.

Forfattere: Mari Elken; Stephan Daus;  Hebe Gunnes;  Lars Lyby;  Nicoline Frølich; Trude Røsdal

Høgskulen på Vestlandet (HVL) ble etablert 01.01.2017 etter fusjon mellom Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund og er et av flere nye læresteder etablert i etterkant av Strukturreformen i 2015. Følgeevalueringen av fusjonen viser at den formelle organiseringen er i ferd med å finne sin form, men det gjenstår arbeid med å utvikle felles kultur og god kommunikasjon i en mye større organisasjon med til dels lange vertikale linjer og geografiske avstander. På tross av en krevende fusjonsprosess har HVL flere gode resultater innen forskning, utdanning og samhandling. Denne rapporten presenterer funnene fra en forskningsbasert følgeevaluering som ble gjennomført i perioden august 2018–januar 2020.

detaljer

Tittel En forskningsbasert følgeevaluering av Høgskulen på Vestlandet : Sluttrapport
KategoriRAPPORT
Mari Elken
Stephan Daus
Hebe Gunnes
Lars Lyby
Nicoline Frølich
Trude Røsdal
publikasjonsår2020
isbn978-82-327-0458-3
issn1892-2597