Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2019

Indikatorrapporten 2019.

Redaktører: Espen Solberg; Kaja Wendt.

Den første rapporten om det norske forsknings- og innovasjonssystemet kom i 1997. Indikatorrapporten, som er blitt rapportens kortnavn, har siden utviklet seg i både omfang og form. Fra og med 2018 er rapporten nettbasert, det vil si at hovedkanalen for publisering er nettsiden (www.forskningsrådet.no/indikatorrapporten/), hvor innholdet oppdateres fortløpende.

Årets rapport består av åtte kapitler. De tre første tar for seg status og utviklingen for utgifter og menneskelige ressurser til FoU i Norge og internasjonalt. Det fjerde kapitlet omhandler bevilgninger og virkemidler for innovasjon og næringsrettet FoU. To kapitler er viet resultater av FoU og innovasjon i form av immaterielle rettigheter og vitenskapelig publisering, og det syvende ser spesifikt på innovasjon. Det siste kapitlet trekker fram noen viktige samfunnsrammer som FoU og innovasjon virker innenfor, nærmere bestemt internasjonal økonomisk utvikling, bærekraftsmål og digitalisering. Flere av kapitlene inneholder fokusartikler som er signerte og står for forfatternes egen regning.

 

detaljer

Tittel Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2019
KategoriRAPPORT
RedaktørEspen Solberg
RedaktørKaja Kathrine Wendt
publikasjonsår2019
isbn978-82-12-03810-3