Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer: Overblikk og hovedtrender

Redaktører: Espen Solberg og Kaja Wendt.

Verden digitaliseres, og det gjelder også Indikatorrapporten og Forskningsrådet for øvrig. Den mer enn 20 år gamle papirutgaven med tallgrunnlaget for det norske FoU- og innovasjonssystemet har nå tatt skrittet fullt ut og finnes fra og med 2018 via følgende adresse: https://www.forskningsradet.no/indikatorrapporten/. Her ligger også de gamle utgavene av rapporten og tidsseriene med data. Den digitaliserte utgaven gir mulighet for å gi tilgang til statistikk og indikatorer raskere enn tidligere, og så snart det foreligger nye tall. Indikatorrapporten sikter mot å bli et levende nettsted med fortløpende publisering av oppdaterte tall og tilhørende analyser. Med nettbasert publisering blir det dessuten mulig å publisere mer stoff og flere perspektiver enn det som var mulig innenfor rammen av papirrapporten. I år er det i tillegg et nytt design vi håper dere som brukere liker.

detaljer

Tittel Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer: Overblikk og hovedtrender
KategoriRAPPORT
RedaktørEspen Solberg
RedaktørKaja Kathrine Wendt
publikasjonsår2019
isbn978-82-12-03811-0