Statens kompetansebehov i den digitale fremtiden : Utfordringer og tiltak

NIFU-rapport 2019:30.

Forfattere: Dorothy Sutherland Olsen;  Pål Børing;  Espen Solberg.

Målet med denne rapporten er å vurdere potensielle konsekvenser for staten knyttet til automatisering av arbeidsoppgaver og innføring av nye teknologier. Rapporten er et bidrag i den pågående diskusjonen om fremtidens kompetansebehov. Et sentralt spørsmål er hvilke teknologier som vil påvirke arbeidsoppgavene i fremtiden, og hvilken kompetanse det vil være behov for i statlig sektor som følge av ny teknologi. Rapporten er et samarbeid mellom NIFU og Norsk Regnesentral. Rapporten presenterer en oversikt over hvilke særlige utfordringer den teknologiske utviklingen reiser for staten med hensyn til å videreutvikle og omstille den samlede kompetansen frem mot 2030.

detaljer

Tittel Statens kompetansebehov i den digitale fremtiden : Utfordringer og tiltak
KategoriRAPPORT
ForfatterDorothy Sutherland Olsen
ForfatterPål Børing
ForfatterEspen Solberg
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0443-9
issn1892-2597