Norske elevers engasjement og motivasjon i naturfag og matematikk : Litteraturkartlegging og pilotundersøkelse

NIFU-rapport 2020:6.

Forfattere: Sabine Wollscheid; Inge Ramberg; Jørgen Smedsrud.

Den foreliggende rapporten presenterer resultater fra en litteraturkartlegging og en intervjubasert pilotundersøkelse. Rapporten belyser aktuelle årsaksfaktorer for endringer i elevenes engasjement og motivasjon for matematikk og naturfag ved overgangen mellom barneskolen og ungdomsskolen.

detaljer

Tittel Norske elevers engasjement og motivasjon i naturfag og matematikk : Litteraturkartlegging og pilotundersøkelse
KategoriRAPPORT
ForfatterSabine Wollscheid
ForfatterInge Ramberg
ForfatterJørgen Hammer Smedsrud
publikasjonsår2020
isbn978-82-327-0456-9
issn1892-2597