Kunnskap om tiltak for å øke kompetansen på vold og overgrep blant offentlig ansatte : En litteraturgjennomgang

NIFU-rapport 2020:9.

Forfattere:  Sabine Wollscheid; Lars Lyby; Kjersti Nesje.

På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har NIFU utført en forenklet systematisk kunnskapsoppsummering av forskning knyttet til tiltak for å øke kompetansen på vold og overgrep blant offentlig ansatte i ulike deler av velferdssektoren.

publication details

Tittel Kunnskap om tiltak for å øke kompetansen på vold og overgrep blant offentlig ansatte : En litteraturgjennomgang
KategoriRAPPORT
Sabine Wollscheid
Lars Lyby
Kjersti Nesje
publikasjonsår2020
isbn978-82-327-0461-3
issn1892-2597