Opptak til høyere utdanning : En studie av konsekvensene av kvote og poengberegning med fokus på psykologi, medisin, jus og grunnskolelærerutdanning

NIFU-rapport 2020:4. 

Forfattere: Elisabeth Hovdhaugen; Astrid Marie Jorde Sandsør; Ester Rønsen; Tone Cecilie Carlsten.

Denne rapporten tar for seg det norske opptakssystemet til høyere utdanning, og særlig  hvordan karakterer og tilleggspoeng virker inn på opptak. Fire fagområder har vært i fokus: profesjonsutdanning i medisin og psykologi, jus (rettsvitenskap) samt grunnskolelærer (GLU) 1-7. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

 

detaljer

Tittel Opptak til høyere utdanning : En studie av konsekvensene av kvote og poengberegning med fokus på psykologi, medisin, jus og grunnskolelærerutdanning
KategoriRAPPORT
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
ForfatterAstrid Marie Jorde Sandsør
ForfatterEster Bøckmann
ForfatterTone Cecilie Carlsten
publikasjonsår2020
isbn978-82-327 0453-8
issn1892-2597