Stabile doktorgradstall i 2019 – så vidt ny årsrekord

NIFU Innsikt 2020:2.

Forfattere: Bo Sarpebakken; Frøydis Sæbø Steine.

Det ble avlagt 1 583 doktorgrader ved norske læresteder i 2019. Dette var 19 flere enn året før, og antallet er det høyeste hittil. Økningen fra 2018 til 2019 tilsvarer vel 1 prosent. Dette er likevel en svakere utvikling enn vi har sett de siste par årene da den årlige økningen har vært omkring 5 prosent.

detaljer

Tittel Stabile doktorgradstall i 2019 – så vidt ny årsrekord
KategoriBRIEFS
Faglig ansvarligBo Sarpebakken
Faglig ansvarligFrøydis Sæbø Steine
publikasjonsår2020