Kompetanse om vold og overgrep i nære relasjoner: innledende kartlegging av føringer, opplæringsstrukturer og kompetansebehov

NIFU-rapport 2019:26. 

Forfattere: Trude Røsdal; Aleksander Å. Madsen; Terje Næss; Even Hellan Larsen.

Regjeringen skal utarbeide en tverrsektoriell kompetansestrategi mot vold og overgrep i nære relasjoner. Strategien er et tiltak i Opptrappingsplanen mot vold og overgrep 2017–2021 (Barne- og likestillingsdepartementet, 2016). I forbindelse med det forestående arbeidet med kompetansestrategien, ble det bestemt at det skulle gjennomføres en innledende kartlegging av hvordan og til i hvilken grad kompetanse om vold og overgrep omtales i nasjonale føringer (lov og regelverk, nasjonale retningslinjer og veiledere) samt i utdanninger, kurs og tiltak. Det skulle gjennomføres én kartlegging for hver av de mest relevante sektorer (helse- og omsorgsektoren, skole- og oppvekstsektor, politisektor, integreringsfeltet, utlendingsfeltet). I kartleggingen inngikk også kompetansebehov – både sektorspesifikke og tverrsektorielle.

detaljer

Tittel Kompetanse om vold og overgrep i nære relasjoner: innledende kartlegging av føringer, opplæringsstrukturer og kompetansebehov
KategoriRAPPORT
ForfatterTrude Røsdal
ForfatterAleksander Årnes Madsen
ForfatterTerje Næss
ForfatterEven Peder Hellan Larsen
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0439-2
issn1892-2597