Trivsel, læring og utvikling i barnehagen : Resultater fra TALIS Starting Strong Survey, Foreldreundersøkelsen i barnehage (FUBA) og BASIL

NIFU-rapport 2020:10. 

Forfattere: Cay Gjerustad; Vibeke Opheim; Hanne Næss Hjetland; Kristin Rogde;  Ann Cecilie Bergene; Lars Gulbrandsen.

OECDs TALIS Starting Strong Survey er en internasjonal undersøkelse blant ansatte og styrere i barnehagen. Den ble gjennomført våren 2018. Det er første gang OECD gjennomfører en undersøkelse blant barnehageansatte. Undersøkelsen dekker noen av temaene som også inngår i TALIS (Teaching and Learning International Survey), blant annet spørsmål om trivsel og muligheter for faglig utvikling. NIFU har på oppdrag for Utdanningsdirektoratet hatt ansvaret for datainnsamlingen til TALIS Starting Strong Survey i Norge.

detaljer

Tittel Trivsel, læring og utvikling i barnehagen : Resultater fra TALIS Starting Strong Survey, Foreldreundersøkelsen i barnehage (FUBA) og BASIL
KategoriRAPPORT
ForfatterCay Gjerustad
ForfatterVibeke Opheim
ForfatterHanne Næss Hjetland
ForfatterKristin Rogde
ForfatterAnn Cecilie Bergene
ForfatterLars Gulbrandsen
publikasjonsår2020
isbn978-82-327-0463-7
issn1892-2597