Potensialet for lærlinger i statlige virksomheter

NIFU-rapport 2020:11.

Forfattere: Håkon Høst; Asgeir Skålholt.

NIFU har gjennomført en undersøkelse av potensialet for lærlinger i staten. Hovedmetoden har vært en survey rettet mot personalledere i alle statlige virksomheter, det vil her si departementene med underliggende virksomheter. I tillegg har vi gjennomført intervjuer med representanter for virksomheter innenfor ulike områder av staten. Vi har også analysert tilgjengelige registerdata. Nedenfor følger oppsummert de viktigste funnene fra undersøkelsen, og til slutt noen vurderinger av virkningen av statens lærlinginntak og styringskravet om lærlinger.

detaljer

Tittel Potensialet for lærlinger i statlige virksomheter
KategoriRAPPORT
ForfatterHåkon Høst
ForfatterAsgeir Skålholt
publikasjonsår2020
isbn978-82-327-0464-4
issn1892-2597