Mange studieprogram ved fusjonerte læresteder opplever økt søkning

NIFU Innsikt 2020:3.

Forfattere: Trude Røsdal; Terje Næss.

En gjennomgang av søkertall fra Samordna opptak for perioden 2013–2018 indikerer at de fleste fusjonerte læresteder har økt søkning til sine studieprogrammer, men noen studiesteder skiller seg ut. Antall førsteprioritetssøkere til fusjonerte læresteder har økt mer enn antall søkere til høyere utdanning. Men sammenlikning med noen liknende læresteder gir ikke grunnlag for å konkludere entydig. Mange forhold kan ha betydning for utvikling i søkningen, en mulig forklaring er at fusjonene har gjort lærestedene mer attraktive. Mer omfattende studier er derimot nødvendig for å kunne konkludere.

detaljer

Tittel Mange studieprogram ved fusjonerte læresteder opplever økt søkning
KategoriBRIEFS
Faglig ansvarligTrude Røsdal
Faglig ansvarligTerje Næss
publikasjonsår2020