Fagskoleutdannedes karriereveier : Funn fra en undersøkelse av personer uteksaminert med fagskoleutdanning i 2017 og 2018

NIFU-rapport 2020:12.

Forfattere: Asgeir Skålholt; Aleksander Å. Madsen; Siv-Elisabeth Skjelbred.

Denne rapporten viser funn fra en spørreundersøkelse sendt til alle som fullførte fagskoleutdanninger i 2017 eller 2018. Undersøkelsen ble gjennomført november 2019. Vi undersøker arbeidsmarkedsstatus, arbeidsledighet, tilfredshet med studiet og hvordan studiet kan være en del av en karriere. Vi måler disse utfallene ett til to år etter utdanningens slutt. Dette er den fjerde kandidatundersøkelsen til fagskolestudenter, tidligere undersøkelser gjaldt fagskolekullene fra 2011, 2012 og 2015.

detaljer

Tittel Fagskoleutdannedes karriereveier : Funn fra en undersøkelse av personer uteksaminert med fagskoleutdanning i 2017 og 2018
KategoriRAPPORT
ForfatterAsgeir Skålholt
ForfatterAleksander Årnes Madsen
ForfatterSiv-Elisabeth Skjelbred
publikasjonsår2020
isbn978-82-327-0465-1
issn1892-2597