Evaluering av norm for lærertetthet: Analyse av GSI og spørreundersøkelse til skoleledere og skoleeiere. Tredje delrapportering

NIFU Arbeidsnotat 2020:2.

Forfattere:  Astrid Marie Jorde Sandsør; Rune Borgan Reiling; Asgeir Skålholt; Cathrine Pedersen.

Det foreliggende arbeidsnotatet fra NIFU er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og er tredje delrapportering i det fireårige prosjektet «Evaluering av norm for lærertetthet». Arbeidsnotatet inkluderer en analyse av relevante mål fra grunnskolens informasjonssystem (GSI) over tid og en analyse av en spørreundersøkelse til skoleledere og skoleeiere om norm for lærertetthet. Rapporten omhandler innføringen av lærernormen, følger av normen, hvordan ekstra lærerressurser benyttes ved skolene og hvordan skoleledere og skoleeiere opplever lærernormen. Arbeidsnotatet legger vekt på å kartlegge data deskriptivt, og vil bli brukt som et grunnlag for mer dyptgående og drøftende analyser i senere rapporteringer.

detaljer

Tittel Evaluering av norm for lærertetthet: Analyse av GSI og spørreundersøkelse til skoleledere og skoleeiere. Tredje delrapportering
KategoriArbeidsnotat
ForfatterAstrid Marie Jorde Sandsør
ForfatterRune Borgan Reiling
ForfatterAsgeir Skålholt
ForfatterCathrine Pedersen
publikasjonsår2020
isbn978-82-327-0466-8
issn1894-8200