Gjennom tre år i videregående: Gjennomføring i videregående opplæring i Østfold 2016–2019. Sluttrapport

NIFU-rapport 2020:3.

Forfattere: Eifred Markussen ; Jens B. Grøgaard.

NIFU har gjennomført en studie hvor vi har fulgt elevene som begynte i videregående opplæring i Østfold fylkeskommune i august 2016 gjennom tre og et halvt år. Formålet med prosjektet er å etablere en bedre forståelse av hva som forklarer kompetanseoppnåelse. Videre er formålet å bidra til bedre gjennomføring på de videregående skolene i Østfold. Dette er sluttrapporten fra prosjektet, delrapport 1 ble utgitt i 2017 og delrapport 2 i 2019.

 

detaljer

Tittel Gjennom tre år i videregående: Gjennomføring i videregående opplæring i Østfold 2016–2019. Sluttrapport
KategoriRAPPORT
Eifred Markussen
Jens Brandi Grøgaard
publikasjonsår2020
isbn978-82-327-0451-4
issn1892-2597