Fritt skolevalg? En gjennomgang av relevant forskning (høringsnotat)

NIFU Innsikt 2020:4.

Forfatter:  Astrid Marie Jorde Sandsør.

Fritt skolevalg kan motiveres ved at det er forskjeller mellom både skoler og elever og at elevene selv er de beste til å vurdere hvor de vil passe inn. En beslektet motivasjon er at det kan være positivt for ressurssvake områder at elever som bor der kan skal kunne velge bort lokalskolen, som særlig i internasjonal sammenheng også er ressurssvak. En siste motivasjon er at fritt skolevalg fører til konkurranse blant skoler og elever som kan føre til økt skolekvalitet og bedre elevprestasjoner. Motargumentene er at fritt skolevalg gjør at noen står friere til å velge enn andre og at dette kan ha uheldige konsekvenser for elever, skoler og nærmiljø. Når man skal vurdere effekten av fritt skolevalg er det aktuelt å se på hvordan det påvirker prestasjoner og gjennomføring, grad av segregering og andre mulige utfall.

 

detaljer

Tittel Fritt skolevalg? En gjennomgang av relevant forskning (høringsnotat)
authorsFritt skolevalg? En gjennomgang av relevant forskning (høringsnotat)
publikasjonsår2020