Spørsmål til Skole-Norge : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2020

NIFU-rapport 2020:14.

Forfattere: Kristin Rogde; Roger André Federici; Karl Solbue Vika: Ann-Cecilie
Bergene; Cathrine Pedersen; Ekaterina Denisova; Sabine Wollscheid.

NIFU har gjennomført halvårlige spørreundersøkelser blant skoleledere og skoleeiere på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet siden 2009. Vårens undersøkelse er nummer tjuetre i rekken. Undersøkelsen har fire målgrupper: skoleledere ved grunnskoler og videregående skoler og skoleeiere i kommuner og fylkeskommuner. Hver undersøkelse er dokumentert gjennom en egen rapport med tittelen «Spørsmål til Skole-Norge».

publication details

Tittel Spørsmål til Skole-Norge : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2020
KategoriRAPPORT
Kristin Rogde
Roger Andre Federici
Karl Solbue Vika
Ann Cecilie Bergene
Cathrine Pedersen
Ekaterina Denisova
Sabine Wollscheid
publikasjonsår2020
isbn978-82-327-0469-9
issn1892-2597