Spørsmål til Skole-Norge : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2020

NIFU-rapport 2020:14.

Forfattere: Kristin Rogde; Roger André Federici; Karl Solbue Vika: Ann-Cecilie
Bergene; Cathrine Pedersen; Ekaterina Denisova; Sabine Wollscheid.

NIFU har gjennomført halvårlige spørreundersøkelser blant skoleledere og skoleeiere på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet siden 2009. Vårens undersøkelse er nummer tjuetre i rekken. Undersøkelsen har fire målgrupper: skoleledere ved grunnskoler og videregående skoler og skoleeiere i kommuner og fylkeskommuner. Hver undersøkelse er dokumentert gjennom en egen rapport med tittelen «Spørsmål til Skole-Norge».

detaljer

Tittel Spørsmål til Skole-Norge : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2020
KategoriRAPPORT
ForfatterKristin Rogde
ForfatterRoger Andre Federici
ForfatterKarl Solbue Vika
ForfatterAnn Cecilie Bergene
ForfatterCathrine Pedersen
ForfatterEkaterina Denisova
ForfatterSabine Wollscheid
publikasjonsår2020
isbn978-82-327-0469-9
issn1892-2597