Fra 16 til 30 : Om utdanning, jobb og inntekt for 9341 unge fra Østlandet, 14 år etter at de gikk ut av tiende klasse i 2002

NIFU-rapport 2020:2.

Forfattere:  Eifred Markussen; Stephan Daus; Elisabeth Hovdhaugen.

Vi har fulgt nesten 10 000 personer på Østlandet fra de gikk ut av tiende klasse som 16- åringer våren 2002, gjennom videregående og annen utdanning og over i arbeidslivet til de var 30 år gamle i 2016. Vi har studert kompetanseoppnåelse fra videregående opplæring og høyere utdanning, samt posisjon i arbeidslivet og inntekt ved 30 års alder.

detaljer

Tittel Fra 16 til 30 : Om utdanning, jobb og inntekt for 9341 unge fra Østlandet, 14 år etter at de gikk ut av tiende klasse i 2002
KategoriRAPPORT
ForfatterEifred Markussen
ForfatterStephan Daus
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
publikasjonsår2020
isbn978-82-327 0449-1
issn1892-2597