Arbeidsmarkedet for IKT-kandidater med høyere utdanning

NIFU-rapport 2020:15.

Forfattere:  Liv Anne Støren; Michael Spjelkavik Mark; Aleksander Å. Madsen; Dorothy Sutherland Olsen; Antje Klitkou; Marte E. S. Ulvestad; Cathrine Tømte.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har NIFU utarbeidet en samlet analyse av arbeidsmarkedssituasjonen for personer med høyere utdanning innenfor IKT. Tidligere undersøkelser gir dels motstridende resultater; noen undersøkelser finner høy arbeidsledighet blant nyutdannede med IKT-utdanning, samtidig som andre undersøkelser tyder på at dette er en gruppe som er særlig etterspurt i arbeidsmarkedet. De motstridende resultatene kan kalles et «IKT-paradoks». Hovedformålet med analysen er å kartlegge om det fortsatt er mistilpasning i arbeidsmarkedet for IKT-kandidater, og identifisere mulige forklaringer på en slik situasjon.

detaljer

Tittel Arbeidsmarkedet for IKT-kandidater med høyere utdanning
KategoriRAPPORT
ForfatterLiv Anne Støren
ForfatterMichael Spjelkavik Mark
ForfatterAleksander Årnes Madsen
ForfatterDorothy Sutherland Olsen
ForfatterAntje Klitkou
ForfatterMarte E.S. Ulvestad
ForfatterCathrine Edelhard Tømte
publikasjonsår2020
isbn978-82-327-0472-9
issn1892-2597