Samfunnsoppdrag grønt skifte. «Missions»: politikk, modell og praksis i forskning og innovasjon

NIFU Arbeidsnotat 2020:4. 

Forfattere: Lisa Scordato; Vera Schwach.

Dette notatet inngår i et pågående grunnbevilgningsprosjekt, «grønn omstilling», ved NIFU. Det er ment som et oppspill til en diskusjon om grønt skifte og aktuelle trender i forsknings- og innovasjonspolitikk. Basert på en gjennomgang av politiske dokumenter og faglitteratur ser vi grønt skifte, norsk forsknings- og innovasjonspolitikk (FoI-politikk) og EUs satsing i sammenheng. Blikket rettes spesielt mot målrettede samfunnsoppdrag («missions»), et nylig lansert virkemiddel i EUs neste rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. Disse «missions, eller på norsk, målrettede samfunnsoppdrag, er både et politisk virkemiddel for å møte den globale klimakrisen og en særskilt måte å organisere FoI-aktivitet på.

publication details

Tittel Samfunnsoppdrag grønt skifte. "Missions": politikk, modell og praksis i forskning og innovasjon
KategoriArbeidsnotat
Lisa Scordato
Vera Schwach
publikasjonsår2020
isbn978-82-327-0470-5
issn1892-2597