Stianalyser til NIFU-rapport 2020:2. Utrykt vedlegg til rapporten Fra 16 til 30. Om utdanning, jobb og inntekt for 9341 unge fra Østlandet, 14 år etter at de gikk ut av tiende klasse i 2002

NIFU Arbeidsnotat 2020:3.

Forfattere: Stephan Daus; Eifred Markussen.

Dette arbeidsnotatet presenterer detaljerte stianalyser til studien hvis hovedfunn er formidlet i rapporten Fra 16 til 30 (Markussen, Daus, og Hovdhaugen, 2020). Stianalyser hjelper oss å se hvordan variabler sammen forklarer komplekse sammenhenger mellom bakenforliggende forhold og utdanning, posisjon i arbeidslivet eller inntekt. Hovedfunnene fra stianalysene i dette arbeidsnotatet samsvarer med funnene i rapporten, men går dypere inn på hvordan bakenforliggende forhold som kjønn, foreldres utdanning og andre forhold formidles gjennom mellomliggende forhold, som for eksempel karaktersnittet fra grunnskolen, på utfallsvariabelen.

detaljer

Tittel Stianalyser til NIFU-rapport 2020:2. Utrykt vedlegg til rapporten Fra 16 til 30. Om utdanning, jobb og inntekt for 9341 unge fra Østlandet, 14 år etter at de gikk ut av tiende klasse i 2002
KategoriArbeidsnotat
ForfatterStephan Daus
ForfatterEifred Markussen
publikasjonsår2020
isbn978-82-327-0468-2
issn1894-8200