Læringsspill er populært, men utbyttet usikkert

NIFU Innsikt 2020:1.

Forfattere: Siv-Elisabeth Skjelbred; Stephan Daus.

Med digitalisering av skolen, har det blitt økt tilgang på digitale ressurser, herunder digitale læringsspill. Dagens elever er vokst opp med spill og underholdning, og ønsker slike elementer også i læringsverktøy. Et viktig spørsmål er om læringsspill øker elevens motivasjon, og gir det samme, eller bedre, læringsutbytte som mer tradisjonell undervisning? NIFU har gjennom et randomisert, kontrollert eksperiment (RCT) studert utbyttet av å bruke et simuleringsspill i valgfaget markedsføring og ledelse i videregående. Her gir vi innblikk i de foreløpige funnene.

detaljer

Tittel Læringsspill er populært, men utbyttet usikkert
KategoriBRIEFS
Faglig ansvarligSiv-Elisabeth Skjelbred
Faglig ansvarligStephan Daus
publikasjonsår2020