Doktorgradsundersøkelsen 2019 : En spørreundersøkelse blant doktorer (ph.d.) som disputerte i 2013, 2014 eller 2015

NIFU-rapport 2020:19.

Forfattere: Rune Borgan Reiling; Aleksander Å. Madsen; Marte E. S. Ulvestad.

Data fra en spørreundersøkelse blant doktorer som disputerte for ph.d.-graden ved et universitet eller en høgskole i Norge i årene 2013, 2014 eller 2015, gir ny kunnskap om doktorenes arbeidsmarkedstilpasning og doktorgradsutdanningens kvalitet og relevans for arbeidsmarkedet i dag.

publication details

Tittel Doktorgradsundersøkelsen 2019 : En spørreundersøkelse blant doktorer (ph.d.) som disputerte i 2013, 2014 eller 2015
KategoriRAPPORT
Rune Borgan Reiling
Aleksander Årnes Madsen
Marte E.S. Ulvestad
publikasjonsår2020
isbn978-82-327-0476-7
issn1892-2597