Hvordan finne effekter av opplæringstilbud til nyankomne elever med innvandrerbakgrunn? En vurdering av vilkår for evaluering

NIFU-rapport 2020:18.

Forfattere: Berit Lødding;  Kari Vea Salvanes; Kaja Reegård; Ragna Lillevik: Hanne Cecilie Kavli.

Barn og unge som nylig har innvandret til Norge, har rett til å motta et opplæringstilbud. Det finnes imidlertid svært lite kunnskap, nasjonalt og internasjonalt, om hva slags type opplæring som virker best for denne målgruppen. Formålet med dette forprosjektet har vært å gi en vurdering av om opplæringstilbud til nyankomne innvandrerelever kan effektevalueres, alternativt hvordan en kan fremskaffe sikrere kunnskap om verdien av de ulike opplæringstilbudene. I hvilken grad bidrar de til å gi elevene bedre kunnskaper og ferdigheter i norsk og andre fag? I hvilken grad bidrar de til å fremme elevenes læringsmiljø og trivsel?

detaljer

Tittel Hvordan finne effekter av opplæringstilbud til nyankomne elever med innvandrerbakgrunn? En vurdering av vilkår for evaluering
KategoriRAPPORT
ForfatterBerit Lødding
ForfatterKari Vea Salvanes
ForfatterKaja Reegård
ForfatterRagna Lillevik
ForfatterHanne Cecilie Kavli
publikasjonsår2020
isbn978-82-327-0475-0
issn1892-2597