Tilfredshet med utdanningen og situasjonen på arbeidsmarkedet blant nyutdannede mastere : Resultater fra Kandidatundersøkelsen 2019

NIFU-rapport 2020:24.

Forfattere: Kjersti Nesje, Siv-Elisabeth Skjelbred og Aleksander Å. Madsen.

Denne rapporten presenterer hovedresultater fra Kandidatundersøkelsen 2019, som er en spørreundersøkelse til personer med mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning som fullførte sin utdanning våren 2019. Undersøkelsen måler nyutdannedes vurderinger av og erfaringer med utdanningen, så vel som deres situasjon på arbeidsmarkedet.

 

detaljer

Tittel Tilfredshet med utdanningen og situasjonen på arbeidsmarkedet blant nyutdannede mastere : Resultater fra Kandidatundersøkelsen 2019
KategoriRAPPORT
ForfatterKjersti Nesje
ForfatterSiv-Elisabeth Skjelbred
ForfatterAleksander Årnes Madsen
publikasjonsår2020
isbn978-82-327-0482-8
issn1892-2597