Styring av universiteter og høyskoler i Norge : En undersøkelse av styringsinstrumenter og styringsaktører i UH-sektoren

NIFU-rapport 2020:25.

Forfattere: Lars Lyby; Jeroen Huisman; Simen Blaker; Åsne Danielsen; Johanne Waaler.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har NIFU kartlagt hvordan universiteter og høgskoler blir styrt og vurdert gjennom ulike typer virkemidler og av ulike forvaltningsaktører. Prosjektet søker å belyse hvordan myndighetenes virkemidler både spiller sammen, understøtter hverandre og kan komme i konflikt i denne styringen. NIFU har valgt å gjennomføre en kvalitativ undersøkelse, med utstrakt vekt på dokumentstudier, som ligger til grunn for den aktuelle styringen. I tillegg er det foretatt intervjuer ved institusjonene og med representanter fra forvaltningsaktører.

detaljer

Tittel Styring av universiteter og høyskoler i Norge : En undersøkelse av styringsinstrumenter og styringsaktører i UH-sektoren
KategoriRAPPORT
ForfatterLars Lyby
ForfatterJeroen Huisman
ForfatterSimen Blaker
ForfatterÅsne Danielsen
ForfatterJohanne Waaler
publikasjonsår2020
isbn978-82-327-0484-2
issn1892-2597