Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2019 : Hovedresultater og dokumentasjon

NIFU-rapport 2020:16. 

Forfattere: Ole Wiig; Bjørn Magne Olsen.

I denne rapporten sammenfatter vi hovedresultater fra NIFUs måling av ressurs-bruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetak og private, ideelle sykehus, dvs. spesialisthelsetjenesten, i 2019. Den dokumenterer dessuten rapporteringsopplegget for og gjennomføringen av ressursmålingen, den fjortende i rekken. Målingene ble gjennomført årlig fra 2006 til og med 2017-årgangen, men gjennomføres deretter hvert annet år.

detaljer

Tittel Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2019 : Hovedresultater og dokumentasjon
KategoriRAPPORT
ForfatterOle Wiig
ForfatterBjørn Magne Olsen
publikasjonsår2020
isbn978-82-327-0473-6
issn1892-2597