Nærmere 80 milliarder til FoU i 2019

NIFU Innsikt 2020:7.

Forfattere: Mona Nedberg Østby; Kaja Wendt.

De foreløpige tallene viser at Norge brukte til sammen 78,8 milliarder kroner til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2019. Det er over 6 milliarder mer enn året før. Justert for prisstigningen tilsvarer det en vekst på 5 prosent. FoU-utgiftene er beregnet å utgjøre 2,22 prosent av Norges BNP. Merk at både FoU-tallene og BNP er foreløpige.

detaljer

Tittel Nærmere 80 milliarder til FoU i 2019
KategoriBRIEFS
Faglig ansvarligMona Nedberg Østby
Faglig ansvarligKaja Kathrine Wendt
publikasjonsår2020