Evaluering av den nasjonale strategien Språkløyper : Sluttrapport

NIFU-rapport 2020:22.

Forfattere:  Ann Cecilie Bergene;  Berit Lødding;  Kristin Rogde;  Runa Brandal Myklebust;  Jarmila Bubikova-Moan og Karl Solbue Vika

Språkløyper: Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving (2016–2019) er en strategi igangsatt av Kunnskapsdepartementet med en overordnet målsetting om en systematisk og helhetlig styrking av språk-, lese- og skriveferdigheter hos alle barn og elever. Strategien retter seg mot hele personalet i barnehagen, og alle lærere på tvers av fag i skolen, med sikte på felles kompetanseheving. Strategien inkluderer tre hovedtiltak:1) regionale oppstartsamlinger for ansatte i barnehager og skoler; 2) gratis nettbaserte kompetanseutviklingspakker og 3) støtte til lokalt utviklingsarbeid – etablering av språkkommuner. Formålet med evalueringen har vært å gi innsikt i både bruken av de tre tiltakene i Språkløyper, og opplevelsen av nytte og relevans blant relevante aktører i barnehagen og skolen. Evalueringen har undersøkt hvorvidt strategien har ført til endret praksis i barnehagen og skolen, også på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Evalueringen har vurdert om det å bli språkkommune gir merverdi i det lokale utviklingsarbeidet innenfor språk, lesing og skriving.

publication details

Tittel Evaluering av den nasjonale strategien Språkløyper : Sluttrapport
KategoriRAPPORT
Ann Cecilie Bergene
Berit Lødding
Kristin Rogde
Runa Brandal Myklebust
Jarmila Bubikova-Moan
Karl Solbue Vika
publikasjonsår2020
isbn978-82-327-0480-4
issn1892-2597