Et lag rundt eleven : Økt helsesykepleierressurs i systemrettet og strukturert samarbeid med skole – en effektevaluering

NIFU-rapport 2020:23.

Forfattere:  Roger André Federici;  Arnfinn Helleve;  Unni Vere Midthassel; Kari Vea Salvanes;  Cathrine Pedersen;  Ann Cecilie Bergene; Lars Edvin Bru; Ester Rønsen;  Karl Solbue Vika; Sabine Wollscheid.

‘Et lag rundt eleven: Økt helsesykepleierressurs i systemrettet og strukturert samhandling med skole’ var en randomisert, kontrollert studie som ble utført som et samarbeidsprosjekt mellom NIFU, Folkehelseinstituttet, Læringsmiljøsenteret ved UiS og tolv norske kommuner. Rapporten markerer første avrunding på prosjektet og bygger på et omfattende datamateriale samlet inn i perioden 2017-2020. Den bygger også på protokollen for studien, veileder og manual for gjennomføringen, en populærvitenskapelig artikkel samt to vitenskapelige artikler.

detaljer

Tittel Et lag rundt eleven : Økt helsesykepleierressurs i systemrettet og strukturert samarbeid med skole – en effektevaluering
KategoriRAPPORT
ForfatterRoger Andre Federici
ForfatterArnfinn Helleve
ForfatterUnni Vere Midthassel
ForfatterKari Vea Salvanes
ForfatterCathrine Pedersen
ForfatterAnn Cecilie Bergene
ForfatterLars Edvin Bru
ForfatterEster Bøckmann
ForfatterKarl Solbue Vika
ForfatterSabine Wollscheid
publikasjonsår2020
isbn978-82-327-0483-5
issn1892-2597