Evalueringen av Tett på realfag. Implementeringen fortsetter. Delrapport 3. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015–2019)

NIFU-rapport 2020:20.

Forfattere: Berit Lødding;  Ann Cecilie Bergene;  Berit Bungum; Jan Sølberg; Jørgen Smedsrud;  Frida Felicia Vennerød-Diesen.

NIFU evaluerer den nasjonale strategien Tett på realfag på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Strategien skal bidra til økt kompetanse i realfag for barnehage og grunnopplæring i perioden 2015–2019. Dette er den tredje delrapporten fra evalueringen og omhandler ulike sider ved implementeringen av strategien.

detaljer

Tittel Evalueringen av Tett på realfag. Implementeringen fortsetter. Delrapport 3. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015–2019)
KategoriRAPPORT
ForfatterBerit Lødding
ForfatterAnn Cecilie Bergene
ForfatterBerit Bungum
ForfatterJan Sølberg
ForfatterJørgen Hammer Smedsrud
ForfatterFrida Felicia Vennerød-Diesen
publikasjonsår2020
isbn978-82-327-0478-1
issn1892-2597