Evalueringen av Tett på realfag. Implementeringen fortsetter. Delrapport 3. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015–2019)

NIFU-rapport 2020:20.

Forfattere: Berit Lødding;  Ann Cecilie Bergene;  Berit Bungum; Jan Sølberg; Jørgen Smedsrud;  Frida Felicia Vennerød-Diesen.

NIFU evaluerer den nasjonale strategien Tett på realfag på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Strategien skal bidra til økt kompetanse i realfag for barnehage og grunnopplæring i perioden 2015–2019. Dette er den tredje delrapporten fra evalueringen og omhandler ulike sider ved implementeringen av strategien.

publication details

Tittel Evalueringen av Tett på realfag. Implementeringen fortsetter. Delrapport 3. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015–2019)
KategoriRAPPORT
Berit Lødding
Ann Cecilie Bergene
Berit Bungum
Jan Sølberg
Jørgen Hammer Smedsrud
Frida Felicia Vennerød-Diesen
publikasjonsår2020
isbn978-82-327-0478-1
issn1892-2597