Tverrfaglig samarbeid – da NAV flyttet inn i videregående skoler

Forfattere: Rune Borgan Reiling; Kari Vea Salvanes; Astrid Marie Jorde Sandsør.

Tidsskrift: Søkelys på arbeidslivet.

Abstract:
Forsøksordningen med NAV-veiledere i videregående skole er en nyere ordning hvor det ble etablert et formelt samarbeid mellom videregående skoler og NAV for å hjelpe utsatte elever. Vi undersøker om ordningen har bidratt til å holde flere elever lengre i videregående skole og redusert andelen som er inaktive – verken er i skole, arbeid eller registrert som arbeidsledige. Resultatene tyder på at ordningen ikke har påvirket dette. Imidlertid er det kun mulig å undersøke effekten på de første kohortene omfattet av ordningen. Et lengre tidsperspektiv kunne ha gitt andre resultater, dersom det tar tid før NAV-veiledere er godt etablert i skolen.

detaljer

Tittel Tverrfaglig samarbeid – da NAV flyttet inn i videregående skoler
KategoriARTIKKEL
ForfatterRune Borgan Reiling
ForfatterKari Vea Salvanes
ForfatterAstrid Marie Jorde Sandsør
publikasjonsår2020
issn1504-8004