TALIS Starting Strong Survey: Hovedfunn. Andre kortrapport med oppsummering av OECDs internasjonale undersøkelse av ansatte og styrere i barnehagene

NIFU-rapport 2020:26.

Forfattere: Cay Gjerustad; Ann Cecilie Bergene.

OECDs TALIS Starting Strong Survey er en internasjonal undersøkelse blant ansatte og styrere i barnehager. Den ble gjennomført våren 2018. Det er første gang OECD gjennomfører en undersøkelse blant barnehageansatte. Undersøkelsen dekker noen av temaene som også inngår i TALIS (Teaching and Learning International Survey), blant annet spørsmål om trivsel og muligheter for faglig utvikling. NIFU har på oppdrag for Utdanningsdirektoratet, hatt ansvaret for datainnsamlingen til TALIS Starting Strong Survey i Norge. Denne kortrapporten gjengir hovedfunnene fra OECDs andre internasjonale hovedrapport fra TALIS Starting Strong Survey.

detaljer

Tittel TALIS Starting Strong Survey: Hovedfunn. Andre kortrapport med oppsummering av OECDs internasjonale undersøkelse av ansatte og styrere i barnehagene
KategoriRAPPORT
ForfatterCay Gjerustad
ForfatterAnn Cecilie Bergene
publikasjonsår2020
isbn978-82-327-0485-9
issn1892-2597