Statsbudsjettet 2021: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2021

NIFU Innsikt 2020:11.

Forfattere: Egil Kallerud; Bo Sarpebakken.

Budsjettforslaget for 2021 fra Regjeringen Solberg vil gi en samlet bevilgning til forskning og utviklingsarbeid (FoU) på 40,9 mrd. kr, 2 mrd. kr mer enn i vedtatt budsjett 2020. Med en nominell vekst på 5,3 prosent og realvekst på 2,1 prosent, brytes tendensen fra de siste tre årene med tilnærmet nullvekst i FoU-bevilgningene. FoU-bevilgningenes andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) er for 2021 anslått til 1,11 prosent, ned fra 1,14 prosent i 2020, da svak BNP-utvikling på grunn av koronapandemien gir økt FoU-andel. Det viser NIFUs analyse av budsjettforslaget for forskning og høyere utdanning for 2021.

detaljer

Tittel Statsbudsjettet 2021: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2021
KategoriBRIEFS
Faglig ansvarligEgil Kallerud
Faglig ansvarligBo Sarpebakken
publikasjonsår2020