Over 26 milliarder til FoU i universitets- og høgskolesektoren

NIFU Innsikt 2020:13.

Forfattere:  Kaja Wendt; Mona Nedberg Østby

FoU-undersøkelsen viser at norske universiteter, høgskoler og universitetssykehus brukte til sammen 26,3 milliarder kroner på forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2019. Det er 3 milliarder kroner mer enn i 2017, eller 6 prosent vekst i faste priser. Fra 2015 til 2017 var tilsvarende vekst på over 19 prosent. Lønnsutgiftene stod for mesteparten av veksten i absolutte beløp, mens byggeutgiftene hadde den sterkeste prosentvise veksten.

detaljer

Tittel Over 26 milliarder til FoU i universitets- og høgskolesektoren
KategoriBRIEFS
Faglig ansvarligKaja Kathrine Wendt
Faglig ansvarligMona Nedberg Østby
publikasjonsår2020