15 milliarder til FoU i instituttsektoren i 2019

NIFU Innsikt 2020:14.

Forfatter: Bo Sarpebakken.

Det ble utført forskning og utviklingsarbeid (FoU) for 15,1 milliarder kroner i instituttsektoren i 2019. Ressursinnsatsen lå rundt 350 millioner kroner høyere enn i 2018, noe som gir en realnedgang på om lag halvannen prosent. Hele nedgangen skyldes lavere kapitalutgifter. Driftsutgiftene til FoU hadde nær 3 prosent realvekst, mens utførte FoU-årsverk økte med vel 2 prosent.

detaljer

Tittel 15 milliarder til FoU i instituttsektoren i 2019
Kategori BRIEFS
Faglig ansvarligBo Sarpebakken
publikasjonsår2020