Kjønnsbalanse blant forskere i norsk akademia

NIFU Innsikt 2020:18.

Forfattere: Frøydis Sæbø Steine; Hebe Gunnes; Kaja Wendt.

I 2019 deltok nesten 37 500 forskere og faglig personale i forskning og utviklingsarbeid (FoU) i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren samlet. Blant disse var 49 prosent kvinner. Sammenlignet med kjønnsfordelingen i 2009, der kvinnene utgjorde 43 prosent av forskerne, har andelen økt med 6 prosentpoeng. I instituttsektoren utgjorde kvinnene 45 prosent av forskerne i 2019, mens andelen var helt jevn blant forskerne i universitets- og høgskolesektoren. I helseforetakene var kvinneandelen blant forskerne og det faglige personalet som deltok i FoU på 53 prosent.

detaljer

Tittel Kjønnsbalanse blant forskere i norsk akademia
KategoriBRIEFS
Faglig ansvarligFrøydis Sæbø Steine
Faglig ansvarligHebe Gunnes
Faglig ansvarligKaja Kathrine Wendt
publikasjonsår2020