Relevans i fag- og yrkesopplæringen : Utvikling og analyse av en fagarbeiderundersøkelse og en arbeidsgiverundersøkelse

NIFU-rapport 2020:30 / Fafo-rapport 2020:30.

Forfattere: Rolf K. Andersen; Asgeir Skålholt; Anna Hagen Tønder; Kaja Reegård.

Dette er sluttrapporten fra Fagarbeiderprosjektet, som Fafo og NIFU har gjennomført i perioden 2017–2020. Prosjektet er gjennomført på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Målet har vært å utvikle en metodikk for gjennomføring av en fagarbeiderundersøkelse og en arbeidsgiverundersøkelse som kan inngå som en del av kvalitetsvurderingssystemet for fag- og yrkesopplæringen.

detaljer

Tittel Relevans i fag- og yrkesopplæringen : Utvikling og analyse av en fagarbeiderundersøkelse og en arbeidsgiverundersøkelse
KategoriRAPPORT
ForfatterRolf Kristian Andersen
ForfatterAsgeir Skålholt
ForfatterAnna Hagen Tønder
ForfatterKaja Reegård
publikasjonsår2020
isbn978-82-327-0493-4
issn1892-2597