Forskning og innovasjon rettet mot kommunale helse- og omsorgstjenester : Kartlegging av resultater av forskningen og erfaringer fra kommunal sektor

NIFU-rapport 2020:28.

Forfattere: Ole Wiig; Kristoffer Rørstad;  Dag W. Aksnes;  Eilin Ekeland;  Cecilie Aagestad; Morten Stenstadvold.

På oppdrag fra Norges forskningsråd har NIFU og Agenda Kaupang gjennomført en kartlegging av forskning og innovasjon rettet mot kommunale helse- og omsorgstjenester. Rapporten består av to hoveddeler. Den første gjengir resultater fra en bibliometrisk analyse av vitenskapelige publikasjoner på dette feltet. I den andre delen legges det fram resultater fra en kartlegging av kommuners erfaringer med ulike aspekter ved FoUI-arbeidet i kommunal sektor.

detaljer

Tittel Forskning og innovasjon rettet mot kommunale helse- og omsorgstjenester : Kartlegging av resultater av forskningen og erfaringer fra kommunal sektor
KategoriRAPPORT
ForfatterOle Wiig
ForfatterKristoffer Rørstad
ForfatterDag W. Aksnes
ForfatterEilin Ekeland
ForfatterCecilie Aagestad
ForfatterMorten A Stenstadvold
publikasjonsår2020
isbn978-82-327-0487-3
issn1892-2597